De Koran en het gebed

De Koran en het gebed

Bewust met de Koran bezig

Naast het leren lezen wordt er ook aandacht besteed aan de relatie tussen de Koran en de dagelijkse gebeden, de gesprekken tussen jou en Allah.

 •   Onze eigen unieke methode
 •   Het gebed stapsgewijs
 •   Aandacht op niveau
 •   Direct na schooltijd

Introductie tot deze cursus

Bij Stichting Arabiyyah komen kwaliteit en aandacht altijd op de eerste plaats. De Arabiyyah methode om de Koran te leren lezen is uniek vanwege de combinatie van de meest effectieve onderdelen uit verschillende lesmethoden. Wij houden rekening met het niveau en de leerstijl die past bij de student. In grote lijnen gebruiken we de volgende 4 leerwegen bij het leren lezen van de Koran:
 • Praktische leerweg Deze leerweg biedt de student met name praktische richtlijnen waarlangs hij of zij stap voor stap door het lesboek heengaat.
 • Theoretische leerweg Deze leerweg biedt de student zowel praktische als theoretische richtlijnen die de student concepten leert waardoor hij of zij in staat is om sneller door de leerstof heen te gaan
 • Intensieve leerweg Deze leerweg biedt de student zowel praktische als theoretische Daarnaast wordt aandacht besteed aan ontledend en snellezen.
 • Doelgerichte leerweg Deze leerweg start vanaf dag 1 met het lezen uit de Koran. Hierbij vallen de praktische, theoretische en intensieve leerweg samen. Een student wordt uitgedaagd om binnen een aanzienlijk korte tijd veel theoretische stof te verwerken en toe te passen.
De standaardroute voor de gemiddelde student is de praktische leerweg. Deze is voor jong en oud gemakkelijk toe te passen. Vanaf de eerste dag zal de student worden geobserveerd en getoetst om te bepalen welke leerweg het best bij de student past. Wanneer een student past in een andere leerweg zal dit in overleg met ouders worden besproken of deze route voor de student haalbaar is.

De relatie tussen de Koran en het gebed

Het leren lezen van de Koran gebeurt bij ons op de woensdagen en is uniek ten opzichte van onze reguliere lessen. Deze lessen richten zich primair op het leren lezen en memoriseren van de Koran. Tijdens deze lessen wordt naast het leren lezen ook de aandacht besteed aan de relatie tussen de Koran en de dagelijkse gebeden. Het gebed is een gesprek tussen jou en Allah.

Deze contemplatie c.q. interactie met onze Schepper is een van de belangrijkste elementen in het dagelijks leven van de moslim. Het bewust maken van de student gebeurt door hem of haar op verschillende gebieden te onderwijzen:

 • Wat is de Koran?
 • Waarom dien ik de Koran te lezen?
 • In welke taal is de Koran geschreven?
 • Waarom moet ik Arabisch (woordenschat uit de Koran) leren?
 • Moet ik weten wat ik lees?
 • De Koran en het gebed
 • De impact van het ‘weten wat je leest’ uit de koran
 • Waarom moet ik memoriseren?
 • en nog veel meer….

Al deze onderdelen worden, parallel aan het leren lezen, gedoseerd uitgelegd om daarmee de relatie met de Koran te ontwikkelen en deze weten toe te passen in de dagelijkse gebeden.

Wanneer start het?

 • De eerst volgende cursus:
  • Start: instromen mogelijk
  • Iedere woensdagmiddag: 13:30 – 15:00
  • Locatie: Uitenhagestraat 35, Den Haag
  • Voorwaarde: Geen voorkennis vereist.

Kosten

 • Maandelijks: €40,- per maand*
 • Aanmeldingskosten & lesmateriaal: €65,- (eenmalig)*
  • *De kosten voor het volledige schooljaar bedragen €465,-. Als het niet mogelijk is om dit bedrag in één keer te betalen, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.
   NB: Vakanties zijn hierbij inbegrepen (m.u.v. de zomervakantie).