Koran Leren Lezen

KORAN LEREN LEZEN

Direct starten mogelijk!

Leer stap voor stap de Koran lezen, middels de bewezen methode van Al Qaida An Noorania. Voor jong en oud!

  •  Al-Qaidah An-Nooraniyyah methode
  • Online lessen of op locatie
  • Altijd 1-op-1 met leraar(es)
  • Nederlandstalige docenten

Koran leren lezen voor kinderen

Wist je dat kinderen veel sneller dan volwassenen een nieuwe taal kunnen aanleren? Bied jouw kind ook de kans hiervan profijt te ondervinden! Bij Arabiyyah leert elk kind spelenderwijs de Koran lezen. Onze methode is leuk, motiverend en bewezen effectief. Doordat uw kind de taal in verhaalvorm aanleert, wordt de inhoud en context snel opgepakt en onthouden. Koran leren lezen voor kinderen is een spannende uitdaging om de basisbeginselen van de Arabische taal snel onder de knie te krijgen. Een bijkomend voordeel: je kind zal op school ook gemakkelijker betere resultaten behalen, doordat er reeds een sterke basis in taalvaardigheid is gelegd.

Kleuters van 4 t/m 6 jaar

Onze cursussen voor kleuters in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar bereiden uw kind voor op het daadwerkelijk leren lezen van de Koran. Dit traject heeft vooral als doel, om elk kindje zoveel mogelijk letters van het Arabische alfabet te leren. Onze cursus is zeer laagdrempelig en dient er onder meer toe, om een gewenning te ontwikkelen aan lessen in klassikaal verband. Uw kind leert op prettige wijze het alfabet en leert tevens nieuwe klasgenootjes kennen. Wij zijn deze kleuterklas inmiddels gestart; lees hier meer over deze cursus.

Kinderen van 6 t/m 14 jaar

Wanneer jouw kind een cursus gaat volgen binnen deze leeftijdscategorie, dan wordt de focus vooral gelegd op het leren lezen van de Koran middels het hanteren van de juiste uitspraak. Wij beginnen vanaf beginnersniveau en in 17 hoofdstukken bouwt jouw kind stapsgewijs meer kennis op over de Koran én de Arabische taal. Wij gebruiken hiervoor tablets, waarmee het kind voortdurend onder begeleiding van de leraar op eigen tempo leert lezen en begrijpen.

Ondanks het feit dat de lessen in klassikaal verband worden gegeven, is er nooit sprake van groepsdruk. De individuele mogelijkheden van elke leerling spelen een grote rol; door middel van voldoende persoonlijke aandacht en begeleiding van de docent wordt een comfortabele leeromgeving gerealiseerd voor je kind. Onze klassen houden wij bewust klein, zodat ieder recht van elk kind wordt nagekomen. De Al-Qaidah An-Nooraniyyah is een bewezen effectieve methode, die tegenwoordig wereldwijd wordt ingezet.

Koran leren lezen voor vrouwen

‘Koran Leren Lezen’ voor vrouwen focust zich op het leren lezen van de Koran, door middel van het hanteren van de juiste uitspraak. Beginnend vanaf beginnersniveau bouwt elke student in 17 hoofdstukken haar kennis op over het leren lezen van de Koran. Zodoende raak je tevens steeds meer bedreven in zowel het lezen, als het spreken van de Arabische taal. In kleine groepen van maximaal tien deelneemsters leer je in klassikaal verband stapsgewijs de Koran correct te lezen, zonder enige fouten en conform de authentieke regels. Deze lessen zijn speciaal bedoeld voor alle vrouwen vanaf 15 jaar.

De cursus is ideaal voor beginners die nog in het geheel geen Arabisch kunnen lezen, maar ook voor zusters die graag hun recitatie willen verbeteren. Al onze lessen worden gegeven door ervaren en gediplomeerde vrouwelijke docenten, die zowel de Nederlandse als Arabische taal machtig zijn. Hierdoor weten onze docenten precies waar eventuele knelpunten kunnen liggen en waar per individu aan gewerkt dient te worden.

Indien je geïnteresseerd bent in deze cursus, dan kun je je natuurlijk direct bij ons aanmelden. Wij plannen dan een persoonlijk intakegesprek met je in, waarin goed wordt vastgesteld op welk niveau je het beste kunt instromen. Daarna word je in een klas geplaatst met zusters op eenzelfde niveau.

Koran leren lezen in klassikaal verband te ver? Of niet haalbaar?

Wil je liever privé lessen volgen? Geef dit aan in het inschrijfformulier. Wij bieden privé lessen aan in Den Haag en Rotterdam. Privélessen kunnen online gevolgd worden, zodat je kunt studeren vanuit het comfort en de privacy van je eigen woning. Lukt het je niet om op locatie de lessen te volgen? Alle lessen bij ons, dus zowel klassikaal als privé zijn online te volgen. Wil je graag meer informatie? Neem dan gerust eens contact met ons op, wij vertellen je graag meer over onze cursussen.

Koran leren lezen voor mannen

Onze cursus Koran leren lezen voor mannen legt de focus op het begrijpend lezen van de Koran, middels het hanteren van de correcte uitspraak. In 17 hoofdstukken bouw je vanaf beginnersniveau je kennis op over de Koran. Op deze wijze raak je steeds beter bedreven in het lezen, begrijpen en spreken van de Arabische taal. Wij bieden lessen aan in groepsverband met maximaal tien deelnemers per groep, zodat er ruim voldoende aandacht is voor elke cursist. Conform de authentieke regels leer je stapsgewijs de taal samen met je medecursisten. Onze lessen zijn toegankelijk voor alle mannen vanaf 15 jaar.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus is ideaal voor beginners die nog in het geheel geen Arabisch kunnen lezen, maar ook voor cursisten die graag hun recitatie willen verbeteren. Al onze lessen worden gegeven door ervaren en gediplomeerde docenten, die zowel de Nederlandse als Arabische taal machtig zijn. Hierdoor weten onze docenten precies waar eventuele knelpunten kunnen liggen en waar per individu aan gewerkt dient te worden. Indien je geïnteresseerd bent in deze cursus, dan kun je je natuurlijk direct bij ons aanmelden. Wij plannen dan een persoonlijk intakegesprek met je in, waarin wordt vastgesteld op welk niveau je het beste kunt instromen. Daarna word je in een klas geplaatst met cursisten op eenzelfde niveau.

Koran leren lezen in klassikaal verband te ver? Of niet haalbaar?

Wil je liever privé lessen volgen? Geef dit aan in het inschrijfformulier. Wij bieden privé lessen aan in Den Haag en Rotterdam. Privélessen kunnen online gevolgd worden, zodat je kunt studeren vanuit het comfort en de privacy van je eigen woning. Lukt het je niet om op locatie de lessen te volgen? Alle lessen bij ons, dus zowel klassikaal als privé zijn online te volgen. Wil je graag meer informatie? Neem dan gerust eens contact met ons op, wij vertellen je graag meer over onze cursussen.

Studieduur en lesgeld

Een cursus van Arabiyyah is zeer goed te combineren met een baan en jouw andere dagelijkse bezigheden. Wij hanteren geen vaste studieduur, omdat dit per cursist enorm kan verschillen. Ieder individu is immers uniek, waardoor sommige cursisten sneller voortgang kunnen boeken dan anderen. In elk individueel geval proberen wij te allen tijde het maximale uit onze studenten te halen, want jouw voortgang is ook onze voortgang. Als student krijg je ook huiswerk mee en het is vooral je eigen verantwoordelijkheid om hier voldoende mee te oefenen. Hoe meer je oefent, hoe sneller je uitspraak zal verbeteren. Ook de lesstof zal gemakkelijker op te nemen zijn, omdat je steeds meer thuis zult voelen in de materie.

Afhankelijk van de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus snel worden afgerond. Over het algemeen duurt het ongeveer 3 maanden, totdat je als student op een correcte manier kunt lezen en tevens in een redelijk vlot tempo. Ons streven is om iemand pas een diploma te verschaffen, wanneer de student correct en vlot kan lezen. Lukt dit niet? Geen nood! Wij sturen zeker geen cursisten weg wanneer het niet wil vlotten. Je kunt dan rekenen op extra begeleiding, totdat het wél lukt.


methodethuisstudie
omvang

8 lessen inclusief instructie-video’s

studieduur5 maanden
lesgeld€ 240,00 of 5 x € 51,00
inschrijfgeld€ 20,00
niveaumbo-niveau
vooropleidinger is geen specifieke vooropleiding vereist
certificaat

ontvangt kosteloos een certificaat van deelname na inzending van uw huiswerk

diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor het thuis af te leggen openboekexamen, ontvangt u het CIVAS-diploma Stoelmassage

erkend diploma

erkend als bijscholing door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT) en de NVST

Studiemethode

Het tempo van studeren bepaalt u zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus u kunt altijd een studiepauze inlassen. U heeft recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Uw docent adviseert u persoonlijk vanaf uw inschrijving tot aan de succesvolle afronding van uw studie. U kunt altijd een beroep doen op uw docent via het digitale studentenportaal.

CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuurt u huiswerk in en legt u contact met uw docent en medestudenten.

U bent niet verplicht een studie af te maken. U kunt uw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

Na het volgen van alle lessen kunt u deelnemen aan het openboekexamen om het diploma te behalen. Slaagt u voor het examen en heeft u al het huiswerk met succes afgerond, dan ontvangt u het diploma. Slaagt u onverhoopt niet, dan begeleidt CIVAS u graag verder om het examen te halen.

U bent niet verplicht examen te doen. Heeft u alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Ons streven is elke cursist op een zo authentiek mogelijke wijze kennis te laten maken met de Arabische taal, de Koran en de context van hetgeen onze cursisten leren. Hiertoe hanteren wij de Al-Qaidah An-Nooraniyyah methode. Dit is een methode die speciaal voor dit doel is ontworpen. Het unieke aan deze wijze van lesgeven is, dat zowel kinderen als volwassenen tegelijkertijd het Arabische alfabet, de juiste uitspraak en zelfs de tajweed regels aanleren.

Het boek is oorspronkelijk bedacht door Sheikh Noor Muhammad Haqqani, geboren in 1841 te Punjab, India. Dit werk werd later in het Arabisch vertaald en het script werd veranderd in dat van de Madinah Mushaf en vervolgens in 1998 gepubliceerd door Muhammad Faruq Ar Ra’ii. Het werk geniet sindsdien wereldwijde populariteit, vanwege de unieke les methodologie en uitzonderlijke effectiviteit ervan.

Geschikt voor jong en oud

Dit boek is ideaal voor kinderen vanaf 5 jaar en ouder. Alle woorden in de Al-Qaidah An-Nooraniyyah komen uit de Koran, waardoor het voor kinderen gemakkelijker wordt om de woorden te herkennen tijdens het lezen van de Koran. Daarnaast is deze methode bij uitstek geschikt voor volwassenen, met name cursisten die de Arabische taal nog niet machtig zijn. Als volwassene leer je niet alleen de Koran correct lezen, maar ook een goede uitspraak of tajweed te hanteren.

De Al-Qaidah An-Nooraniyyah dekt 95% van de tajweed-regels van de Koran, hetgeen zowel kinderen als volwassenen met de juiste Makharij zal helpen lezen. Onze docenten begeleiden de cursisten door het boek, zoals het oorspronkelijke idee voorschrijft. Alle letters en woorden worden voorgelezen, waarna de cursist dit dient te herhalen totdat de uitspraak geperfectioneerd is. Onze docenten bieden met veel toewijding en plezier de cursussen aan, zodat elke cursist stapsgewijs en op eigen tempo de Koran kan leren lezen en zijn of haar Arabische taalvaardigheid continu ontplooit.

Online leren

Is het voor jou moeilijk om structureel op locatie lessen te volgen, of kun je vanwege je werk niet (op tijd) aanwezig zijn? Dan hebben wij goed nieuws, want het is ook prima mogelijk om onze cursussen in online vorm te volgen. Online lessen zijn erg prettig, als je het waardeert om te studeren in het comfort van je eigen woning én ruimte. Wij bieden zowel de klassikale lessen online aan, als privélessen.

Klassikaal of privé?

Indien je niet zeker weet welke lesvorm bij je past, dan kun je natuurlijk altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies. Voor sommige cursisten loont het op met anderen samen te werken, omdat je dan continu nieuwe inzichten opdoet die je zelf allicht niet zo snel zou bevatten. Andersom geldt, dat het volgen van privélessen heerlijk rustig kan zijn. Dit is met name bij een drukke baan een welkome afwisseling, die voor bepaalde cursisten welkom kan zijn.

Wil je direct weten wat de beste mogelijkheden zijn voor jou? Vraag dan meer informatie aan middels het contactformulier. Of bel ons eens! Wij vertellen je graag hoe wij jou het beste ter dienst kunnen zijn en natuurlijk informeren wij je met plezier over ons uitgebreide dienstenaanbod.

Gratis proefles

Ben je enthousiast over onze cursussen? Maar weet je niet zeker of het bij je past? Of weet je niet goed welke lesmethode voor jou het beste geschikt is? Dan kun je een gratis en vrijblijvende proefles bij ons aanvragen. Niet alleen proef je dan direct de sfeer bij ons, maar je kunt ook na de les uitgebreid met de docent praten over jouw wensen.

Bij een gratis proefles krijg je inzicht in een deel van de lesstof en weet je direct, of onze methode bij jou past. Indien je een proefles wilt aanvragen, dan kan dit middels het contactformulier of gewoon via de telefoon. Daarna bellen wij je om een proefles in te plannen. Wij voegen je dan toe aan de klas die bij jouw niveau past.l je wel graag verder? Dan vragen wij je vriendelijk, om de maand te compenseren. Daar krijg je natuurlijk wel een berg kennis en inzicht voor terug! Materiaal- en administratiekosten hoef je niet te betalen in dat geval. Neem gerust eens contact met ons op om alle mogelijkheden door te nemen.