Tajweed voor beginners

Tajweed voor beginners

Maak de volgende stap

Kan je lezen, maar wil je de Koran correct leren reciteren? Begin aan je volgende stap met onze lessen Tajweed voor beginners!

 •   At-Tajwied Al-Musawwar o.a.
 •   Talloze hulpmiddelen beschikbaar
 •   Persoonlijke aandacht
 •   Naast theorie ook praktijk

Wat is tajweed?

Tajweed is de wetenschap van het correct en nauwkeurig uitspreken van de Arabische letters en woorden uit de Koran. Het is belangrijk voor ons als moslims om de Koran correct en zoals deze is neergedaald te reciteren, omdat dit helpt om de betekenis van de tekst beter te begrijpen en de spirituele betekenis van de woorden te ervaren. Hierdoor wordt de tekst van de Koran op een manier gelezen die zo dicht mogelijk bij de originele uitspraak ligt. Dit helpt om de precisie en kracht van de tekst te behouden. Dit is van groot belang voor ons als moslims, omdat de Koran gezien wordt als het woord van Allah en een directe bron van leiding en inspiratie.

Tajweed regels zijn gebaseerd op de uitspraak en accentuatie van de Arabische letters zoals vastgelegd door de eerste generatie moslims. Dit garandeert dat de Koran in dezelfde manier gelezen wordt als hoe de profeet Mohammed (vzmh) heeft geleerd. Dit versterkt de verbinding tussen de student en de tekst en laat ze de tekst in een manier ervaren die dicht bij de originele bedoeling ligt.

Onze tajweed lessen zijn bedoeld voor mensen die de Koran hebben leren lezen, of dit nu bij ons of elders is geweest. We gebruiken ons eigen boek voor het eerste niveau, dat de meest voorkomende tajweed regels in schemavorm behandelt. Dit maakt het gemakkelijk voor de studenten om de regels te begrijpen en toe te passen tijdens hun recitaties.

De lessen zijn gericht op het verbeteren van de uitspraak, intonatie en accentuatie van de Arabische letters en woorden. Studenten zullen ook leren hoe ze bijvoorbeeld de regels van de klinkerloze ‘n’, de verlengingen en letterverbindingen correct toe moeten passen. Onze doel is om studenten in staat te stellen de Koran met precisie en kracht te reciteren. Dit zorgt voor een nauwkeurigheid en consistentie in recitatie waardoor ze de Koran met nog grotere betekenis en kracht kunnen uitspreken. Hierdoor kan een verdere verdieping van de spirituele betekenis van de tekst worden bereikt.

Maar wacht, er is meer!

Voor iedereen die dieper wil ingaan op de wetenschap tajweed en die hun recitatie van de Koran willen verbeteren, bieden wij lessen aan middels het boek “At-Tajwied Al-Musawwar”, oftewel Tajwied Geïllustreerd. Dit boek heeft net wat extra’s om je te helpen in je leerproces en is een perfect vervolg op het boek “’Ilm At-Tajweed”, oftewel De Wetenschap van Tajweed, dat aan de eerste niveau aanbieden. Zo heeft de schrijver duidelijke illustraties van de spraakorganen toegevoegd en ook kleuren om onderscheid te maken tussen verschillende onderwerpen. Dit alles zorgt ervoor dat het proces naar perfectie eenvoudig wordt gemaakt.

Verduidelijking krijgt men bovendien door de QR-codes die zijn toegevoegd. Deze zijn er ter verduidelijking van sommige fonetische particulariteiten. Naast deze moderne technologieën zijn er ook twee onderwerpen omtrent de Koran toegevoegd. Informatie gerelateerd aan de verschillende fases van de ontwikkeling van de orthografie, als ook aan de memorisatie van de Edele Koran en andere belangrijke aspecten.

Deze nieuwe editie biedt meer dan alleen een vertaling van het Arabisch naar het Nederlands en inhoudelijk goed materiaal; er zitten ook handige extra’s aan vast om je te helpen in je leerproces; zoals auditieve voorbeelden uit de Koran om juiste en onjuiste articulatie duidelijk te maken. Daarnaast bevat dit boek interactieve video’s met alle articulatiepunten en eigenschappen van Arabische letters voor meer visueel begrip. Als laatste kan je met behulp van een smartphone snel toegang krijgen tot alle audio’s en video’s via een gemakkelijk bereikbare playlist.

Ons doel

Ons doel met de tajweed lessen is om studenten te helpen bij het leren van de juiste uitspraak, intonatie en accentuatie van de Arabische letters en woorden uit de Koran, zodat ze de Koran correct kunnen reciteren. Hierdoor krijgen studenten een betere begrip van de betekenis van de tekst en kunnen ze de spirituele betekenis van de woorden ervaren. Het is belangrijk om te weten dat het leren van tajweed een proces is en perfectie niet meteen verwacht kan worden. Maar met onze lessen willen wij een groot gedeelte van het leerproces voor onze studenten verzorgen.

Onze lessen zijn erop gericht om de studenten de tools te geven om de Koran correct te reciteren, als de student later verder wil gaan en bijvoorbeeld de gehele Koran wil memoriseren, dan zal hij hierdoor in staat zijn om dit proces efficiënter en met succes te doorlopen. Door een goede basis te leggen in tajweed zal het memoriseren van de Koran ook een betere ervaring zijn, omdat het accent en intonatie van de letters dan juist is waardoor de tekst beter tot zijn recht komt.

Tajweed voor beginners voor vrouwen

We begrijpen dat jullie misschien teleurgesteld zijn dat de cursus “Tajweed voor beginners” momenteel alleen voor mannen toegankelijk is. We willen jullie graag uitleggen waarom we deze beslissing hebben genomen.

De reden voor het alleen openstellen van de cursus voor mannen is omdat we dezelfde kwaliteit van onderwijs willen bieden aan onze vrouwelijke studenten als aan onze mannelijke studenten. Dit vereist vrouwelijke docenten die goed op de hoogte zijn van de specifieke behoeften en leerstijlen van vrouwen.

Daarom hebben we besloten om een aparte cursus voor vrouwen te organiseren, waarbij we docentes zullen aanstellen om deze cursus te geven. We zijn momenteel nog op zoek naar geschikte docentes die aan onze hoge eisen voldoen. Deze cursus zal in de toekomst worden georganiseerd en zal specifiek zijn gericht op de behoeften van vrouwen.

We hopen dat jullie begrijpen dat dit besluit is genomen met het oog op het bieden van de beste kwaliteit onderwijs aan onze vrouwelijke studenten. We kijken ernaar uit om jullie snel te verwelkomen in onze vrouwelijke cursus “Tajweed voor beginners”.

Wanneer kan ik beginnen?

 • De eerstvolgende cursus niveau 1:
  • Start: Zondag 15 januari 2023 (reeds begonnen, instromen mogelijk)
  • Iedere maandagavond: 18:00 – 19:30
  • Locatie: Uitenhagestraat 35, Den Haag
  • Voorwaarde: Je moet op z’n minst de Koran, in het Arabisch, kunnen lezen.
  • Doelgroep: Mannen vanaf 16 jaar
 • De eerstvolgende cursus niveau 2:
  • Start: Zondag 5 februari 2023
  • Iedere maandagavond: 18:15 – 19:45
  • Locatie: Caïrostraat 89, Rotterdam
  • Voorwaarde: Je moet op z’n minst de Koran, in het Arabisch, kunnen lezen.
  • Doelgroep: Mannen vanaf 16 jaar

Kosten

 • Maandelijks: €50,- (per 4 weken)
 • Lesmateriaal: €60,- euro (eenmalig)
  • Je krijgt twee lesboeken.
   • Niveau 1: ‘Ilm At-Tajwied: De Wetenschap van Tajwied
   • Niveau 2: At-Tajwied Al-Musawwar: Tajwīd Geïllustreerd
 • Betalingen voor het lesjaar (10 maanden) gaan altijd vooraf en mogen in twee delen voldaan worden.